Om Ronny

Ronny Wulf har sedan 2012 vigt sitt liv till att hjälpa människor och djur med sina förmågor och gåvor. För fyra år sedan påbörjades resan med att lära och dela med sig av kunskaper från en healingtradition där bl.a Kambo är en av de centrala naturmedicinerna tillsammans med Ayahuasca och olika former av ceremoniarbete.
Kambo ceremonierna är djupt förankade i spirituell energi och bär en potential att generera mycket hög healing energi samt ofta stark och tydlig närvaro av andevärlden. Att samarbeta med andevärlden är centralt i allt spirituellt arbete och Ronny har ända sedan 3 års ålder stått i nära relation till den andliga sfären och de intelligenta varelser som existerar däri.

140x140 140x140

Ronny har erfarenhet av att jobba som transhealer och spirituellt medium sedan 2008 och har Reiki 1 & 2 samt studerat Barbra Ann Brennans lära under 3 år med en mentor som verkar inom denna healingform. Idag utvecklar Ronny sig som fysiskt medium och håller regelbundet mellan April & Augusti utomhus ceremonier och healing sessioner i en form som många förmodligen skulle beskriva som shamanism. Dock vilar systemet och metoderna i uråldriga läror som praktiserades långt innan vi människor ens kände till ordet shaman.

140x140 140x140

Ronny är även verksam som föreläsare och meditationscoach och rör sig med lätthet bland alla typer av människor. Under tre år arbetade han även som samtalstödjare och healer på en öppenvårdsmottagning för tunga alkohol & narkotika missbrukare och har även jobbat som professionell tatuerare och konstnär sedan 1998.

140x140 140x140